Home

Hartelijk welkom op de website van de

Buurtbus Eibergen Rekken Haaksbergen

  Lijn 199

 laatste aanpassing:  25 juli 2020

Door de Covid-19/Corona maatregelen is het helaas momenteel niet mogelijk om deze buurtbus te laten rijden. Deze situatie zal zeker tot september 2020 duren. En het is zeer wel mogelijk, gelet op de laatste ontwikkelingen, dat het 2021 wordt voordat rijden met passagiers in ons soort bussen toegestaan wordt. 

Het bestuur beraadt zich momenteel of of deze website verder in het leven gehouden zal worden.  Mede omdat er bij het openbaar vervoer voldoende andere en goed bijgehouden bronnen zijn waar telefonisch of via het internet de juiste rij gegevens verkregen kunnen worden. Het is dus zeer waarschijnlijk dat deze site voor het einde van het jaar beëindigd,  wordt ook al omdat het aantal gebruikers niet erg groot is.

Nieuws

Door Corona maatregelen kunnen wij de bus niet laten rijden waarvoor onze excuses.

De jaarverslagen over 2015, 2016 en 2017  zijn opgenomen als bestand. Via de links Jaarverslag 2015, Jaarverslag 2016 en Jaarverslag 2017   kunt u deze downloaden/inzien.

Bezettingsgraad

In 2017 zijn 7026  passagiers vervoerd. In de normale maanden worden ruim boven de 800 passagiers per maand vervoerd, in de (school)vakantiemaanden ligt dit aantal zo rond de 500 personen.. Vanaf het begin zijn er 35068 passagiers vervoerd.

Inleiding

Om u als klant beter van dienst te kunnen zijn is deze website opgezet. U vindt op deze site (bijna) alle informatie over de Buurtbus Eibergen Rekken Haaksbergen. Of we nu praten over de route, tarieven, voorwaarden, dienstregeling met zijn eventuele overstap mogelijkheden,  aansluitingen of over eventuele stremmingen, je ziet het op één van de volgende pagina’s.

Wat  de Buurtbus extra aantrekkelijk maakt, is het feit dat u ook “zo maar” onderweg langs de route de bus aan kunt houden om op te stappen. U bent niet strikt aan een halte gebonden, behoudens binnen de bebouwde kom, om met de bus mee te gaan.

Deze buurtbuslijn is opgezet per eind 2013 en loopt sindsdien prima.

De belbus biedt alleen reismogelijkheden op die momenten dat de buurtbus niet meer rijdt, dus ’s avonds (tot 23:00 uur), zaterdags (van 08.00 – 23.00 uur) en zondags (10.00 – 23.00 uur). De belbus rijdt alleen als er reizigers zijn. Zijn er geen ritaanvragen, dan rijdt de belbus niet. De belbus wordt gereden met een 8-persoonsbus.
Tot uiterlijk één uur voor vertrek kan de belbus worden gereserveerd bij telefoon 09001961.

Ondanks dat deze site zo zorgvuldig mogelijk onderhouden wordt , kunnen er geen rechten aan worden ontleend aan de inhoud van deze site.

totaal aantal bezoekers op de site
wordpress visitor counter